Επίσκεψη στο καρνάγιο, Άγιος Νικόλαος Σαλαμίνας!


Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...