Γυμναστική και Ψυχαγωγία!! Κλειστό γήπεδο "Ν. Γραμματικός"!