Από μια απλή παλέτα δημιουργήσαμε μια ραφιέρα!! Ανάπτυξη λεπτής και αδράς κινητικότητας!!


Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...