Από μια απλή παλέτα δημιουργήσαμε μια ραφιέρα!! Ανάπτυξη λεπτής και αδράς κινητικότητας!!