Διαχωρισμός υλικών και ανακύκλωση στο χώρο του Κέντρου μας!!