Μάθημα Η/Υ στο χώρο του Συλλόγου μας!! Οι ωφελούμενοι εξοικειώνονται με τη χρήση του διαδικτύου!!


Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...