Στα πλαίσια του εργοθεραπευτικού προγράμματος, σήμερα πλύναμε το σχολικό μας!


Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...