Διαχωρισμός υλικών (πλαστικό - χαρτί) και ανακύκλωση στο χώρο του ΚΔΗΦ του Συλλόγου μας!

28.8.2020

Please reload

Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...