Χρήση ψαλιδιού, τριποδική λαβή!


Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...