Οι ωφελούμενοι μαθαίνουν την καθημερινή προσευχή!


Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...