Γνωστικό Αντικείμενο, μαθαίνουμε τον πληθυντικό αριθμό!