Ανάπτυξη δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής: Καθαρίζουμε τα ντουλάπια και τις βιβλιοθήκες μας και τα τα