Διαχωρισμός υλικών (πλαστικό - χαρτί - γυαλί) και ανακύκλωση στο χώρο του ΚΔΗΦ του Συλλόγου μας!


Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...