Περιποιούμαστε τον κήπο και τον περιβάλλοντα χώρο του ΚΔΗΦ Α.με.Α του Συλλόγου μας!!


Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...