3η Δεκέμβρη - Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Ενόψει της Εθνικής Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία εστάλη μέσω e-mail σε όλες τις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων ενημερωτικό υλικό το οποίο μπορεί να διανεμηθεί στους μαθητές των σχολείων είτε σε έντυπη μορφή είτε μέσω προβολής του επισυναπτόμενου βίντεο