Ανακύκλωση στο χώρο του ΚΔΗΦ Α.με.Α. του Συλλόγου μας!

Διαχωρισμός και ανακύκλωση υλικών (χαρτί - πλαστικό) στο χώρο του ΚΔΗΦ Α.με.Α. του Συλλόγου μας!


Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...