Αντικατάσταση ωφελούμενου

08 / 12 / 20

Οριστικός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων

07 / 12 / 20

Προσωρινός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων

01 / 12 / 20

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

23 / 11 / 20

Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων

 10 / 1 / 20

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων

 7 / 1 / 20

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων

8 / 11 / 19

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων

5 / 11 / 19

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

11 / 10 / 19

Οριστικός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων

7 / 10 / 19

Προσωρινός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων

30 / 9 / 19

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

26 / 11 / 19

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

20 / 9 / 19

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

20 / 9 / 19

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων

26 / 8 / 19

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων

21 / 8 / 19

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

9 / 8 / 19

Προκήρυξη θέσης εργασίας

18 / 6 / 19

Προκήρυξη θέσης εργασίας

31 / 5 / 19

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων

2 / 11 / 19

Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...