Ανακύκλωση στο χώρο του ΚΔΗΦ Α.με.Α του Συλλόγου μας!

Διαχωρισμός και ανακύκλωση υλικών (χαρτί-πλαστικό).


Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...