Ανακύκλωση "THE GREEN CITY"

Ανακύκλωση μέσω του προγράμματος ανακύκλωσης του Δήμου Σαλαμίνας, THE GREEN CITY, που υλοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τον ΕΔΣΝΑ και την εταιρεία Citipost.