Ατομικό πρόγραμμα Εργοθεραπείας!

Κάθε μικρό της βήμα και μια μικρή αλλαγή στην καθημερινότητά της. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής!


Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...