Επίσκεψη σε κτήμα με άλογα!

Ευχαριστούμε θερμά τον κο. Πρωτογεράκη Πέτρο για τη φιλοξενία, τα γλυκίσματα που πρόσφερε στους ωφελούμενους του ΚΔΗΦ Α.μεΑ. του Συλλόγου μας αλλά και τις πληροφορίες που μοιράστηκε μαζί μας για τα άλογα!