Επανάσταση του 1821!

Φτιάχνουμε μικρούς τσολιάδες, βελτιώνουμε την τριποδική λαβή και τον οπτικοκινητικό συντονισμό!


Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...