Καλοκαιρινά στεφάνια!!

Φτιάξαμε τα καλοκαιρινά μας στεφάνια! Λεπτή και αδρή κινητικότητα, αμφίπλευρος και οπτικοκινητικός συντονισμός, χρήση εργαλείων, τριποδική λαβή, αισθητηριακή ανάπτυξη, μείωση απτικής αμυντικότητας και ενδυνάμωση των μυών των δακτύλων!