Κλειστό Γήπεδο "Ν. Γραμματικός"

Οι ωφελούμενοι του ΚΔΗΦ Α.μεΑ. του Συλλόγου μας, σε συνεργασία με το Δήμο Σαλαμίνας, αθλούνται σε εβδομαδιαία βάση στο Κλειστό Γήπεδο "Ν. Γραμματικός"