Πλένουμε το mini bus του Συλλόγου μας!

Ανάπτυξη αδρής κινητικότητας!