Πρόγραμμα Ανακύκλωσης του Δήμου Σαλαμίνας, THE GREEN CITY