Συμμετοχή στο Παν-αναπηρικό Συλλαλητήριο της Αθήνας, για την Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία!!Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...