Στολισμός Χτιστουγεννιάτικου Δέντρου στη Λεωφ.Φανερωμένης!!Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...