Χορηγία από την εταιρεία NIVEA, επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της!!Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...