ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...