Ανοιχτό Γήπεδο Κέντρου Νεότητας!! Ετοιμαζόμαστε για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου!!