Συμμετέχουμε στον πρώτο εθελοντικό καθαρισμό του Τύμβου Σαλαμινομάχων, που διοργάνωσε η Δημόσια Αρχή