Συμμετέχουμε στον πρώτο εθελοντικό καθαρισμό του Τύμβου Σαλαμινομάχων, που διοργάνωσε η Δημόσια Αρχή


Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...