Ημέρα Γυμναστηρίου!! Κλειστό Γήπεδο "Ν. Γραμματικός"!!