Επίσκεψη από τον ζωγράφο κο. Σταματίου Μανώλη!


Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...