Επίσκεψη από τον ζωγράφο κο. Σταματίου Μανώλη!!


Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...