Κλειστό γήπεδο "Ν. Γραμματικός". Γυμναστική και παιχνίδι!!


Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...