Ανακύκλωση παλαιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στο χώρο του παλαιού Δημαρχείου Σαλαμίνας!


Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...