Ενδυνάμωση άνω και κάτω άκρων, ισορροπία σώματος και χρήση βοηθήματος!