28η Οκτωβρίου 1940...Ημέρα μνήμης και εθνικής υπερηφάνειας!