28η Οκτωβρίου 1940...Ημέρα μνήμης και εθνικής υπερηφάνειας!


Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...